فکر های بکر برای سخنرانی

0
324

فکر های بکر برای سخنرانی

طوفان فکری

به صورت گروهی یا فرد ی می توانید بنشینید و به افکار خودتان اجازه دهید تا هر چه به ذهنتان راجع به

به موضوع سخنرانی می آید بنویسید

در مورد خوب یا بد بودن افکار فکر نکنید هیچ قضاوتی نکنید تنها همه چیز را یادداشت کنید

موضوع خود را بالای صفحه بنویسید

و پیشنهادات و افکار خود را زیر آن بنویسید

هر فکر و نظزیه بی ارزش و با ارزشی را بنویسید

دسته بندی کنید:

حالا همه یافکاری که به درد موضوع شما میخورد را نگه دارید و جلوی آن تیک بزنید

و آن هایی که بدرد نمی خورد را حذف کنید و روی آن خط بکشید

آن هایی را که مطمئن نیستید کمی بیشتر فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید

از دیگران هم کمک بگیرید:

اگر افراد دیگری نیز در این طوفان فکری شرکت دارند از آن ها بخواهید نظرات خود را عنوان کنند

بهترین ها را نگه دارید و بقیه را حذف کنید

همیشه دیگران هم ایده های خوبی به ما می دهند استفاده از آن ها می تواند یک امتیاز مثبت باشد

تدوین لیست افکار 

فکر ها و طرح هایتان را به سه نکته یا پنج نکته کلیدی تقسیم کنید.

جمله های موضوع مورد نظرتان را بنویسید

نکته هایی که مربوط به موضوع می شود را به شاخه های مختلف تقسیم کنید

در باره اطلاعاتی که برای شنونده ها سودمند است فکر کنید

محدودیت زمان را در نظر بگیرید:

ممکن است فکر کنید همه ی فکر هایتان مهم است

حواستان باشد محدودیت زمان را محاسبه کنید

حواستان باشد سنونده ها را بیش از حد از اطلاعات اشباع نکنید، این کار باعث می شود

آن ها دیگر به حرف هایتان گوش ندهند

چون مغز انسان تنها مقداری از اطلاعات را میتواند پردازش کند و بقیه را دور می ریزد.

همچنین دقت کنید نکاتی را که حواس شنوندگانتان را پرت می کند عنوان نکنید.

در ادامه اگر نظری یا سوالی دارید لطفا در زیر بپرسید.

 

آموزش فن بیان ،سخنرانی و سخنوری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

شش + شانزده =