سخنرانی منسجم با گرد آوری اطلاعات مهم

سخنرانی منسجم با گرد آوری اطلاعات مهم فهرستی از سخنان مهمی که باید بگویید تهیه کنید: همه اجرا های موثر و سخنرانی های تاثیر گذار مضمون...

فکر های بکر برای سخنرانی

فکر های بکر برای سخنرانی طوفان فکری به صورت گروهی یا فرد ی می توانید بنشینید و به افکار خودتان اجازه دهید تا هر چه به...

دقیقا بدانید چگونه باید سخنرانی کنید

دقیقا بدانید چگونه باید سخنرانی کنید از خودتان و از فردی که سخنرانی را برگزار می کند سوال بپرسید: رویدادی که قرار است در آن اجرا...

وقتی به سخنرانی دعوت می شوید

وقتی به سخنرانی دعوت می شوید از خودتان سوال بپرسید: آیا می دانید برای چه افرادی قرار است سخنرانی کنید ؟ تعداد شنوندگان چقدر است؟ شنونده های شما...

برای اجرای سخنرانی آماده شوید

برای اجرای سخنرانی آماده شوید برنامه ریزی کنید: در ابتدا باید بدانید زمانی که روی صحنه آماده می شوید ،همه ی افرا توجه و نگاه خود...

آخرین مطالب

مطالب پر بازدید